יראל + שותפים

חשבונאות וביקורת

הפירמה מתמחה בכללי החשבונאות והביקורת הישראלים (Israeli GAAP), הבינלאומיים (IFRS) והאמריקאיים (US GAAP), ומעניקה שירותים לחברות פרטיות וציבוריות, מוסדות ללא כוונת רווח, שותפויות, משרדים ממשלתיים, רשויות מקומיות, יחידים וכיו”ב.

לפירמה אישור ה-PCAOB (Public Company Accounting Oversight Board) ואישור לדיווח ל-SEC (U.S. Security and Exchange Commission) שניתן ע"י הרשות לניירות ערך האמריקאית והמאפשר לפירמה לעסוק בביקורת ולחתום על חוות הדעת של דוחות חברות ציבוריות הנסחרות בארה"ב.
שירותי החשבונאות והביקורת של הפירמה כוללים:
 • ביקורת וסקירה של דוחות כספיים.
 • עריכת דוחות כספיים, לרבות בהתאם להנחיות רשות ניירות ערך.
 • ביקורת של דוחות ביצוע ואחרים עבור גורמים מממנים ו/או מפקחים.
 • ייעוץ בנושאים חשבונאים.
 • הכנת תשקיפים וליווי תהליכי הנפקה בארץ ובעולם.
 • הכנת חוות דעת חשבונאיות וחוות דעת מומחה.
 • חוות דעת מומחה לבית משפט.
 

מיסוי בינלאומי ומיסוי בישראל

מחלקת המיסים מתמחה בחוקי המס השונים ועוסקת בתכנון וייעוץ מס מקומי ובינלאומי.
החברות ברשת הבינלאומית BKR INTERNATIONAL  מקנה למחלקת המיסים מצע רחב לשיתופי פעולה עם מומחי מיסוי ברחבי העולם ואת היכולת לייעץ בסוגיות מס הנוגעות למיסוי בינלאומי. 
שירותי המיסוי של הפירמה כוללים:
 • ייצוג בפני רשויות המס השונות.
 • הכנת כל דוחות המס החוקיים הנדרשים מעסקים בישראל חברות שותפויות ויחידים
 • תכנון וליווי שינויי מבנה לרבות מיזוגים, רכישות ופירוקים.
 • מחירי העברה – ייעוץ, ליווי וסיוע בקביעת מחירי העברה בעסקאות בין חברתיות.
 • חוות דעת בנושאי מס.
 • מיסוי בינלאומי.
 • ליווי ויעוץ במיסוי פרט.
 • ייעוץ בכל הקשור לאופציות לעובדים ואחרים.
 • ייעוץ בנושאי תמריצים והטבות מס מכוח חוקי עידוד.
 

שירותי הנהלת חשבונות

מחלקת הנהלת חשבונות מספקת לגופים עסקיים המקבלים שירותי ראיית חשבון מהמשרד, והמעוניינים בכך, שירותי הנהלת חשבונות כשירות נלווה תחת קורת גג אחת.
 
שירותי הנהלת החשבונות כוללים:
 • עדכון וניהול מערכת הנהלת חשבונות רב מטבעית בעברית ובאנגלית.
 • התאמות בנקים כולל מט"ח והלוואות.
 • ניתוחי כרטיסי קופה כולל כרטיסי אשראי.
 • ניתוחי כרטסת לקוחות כולל גיול חובות.
 • ניתוחי כרטסת גיול ספקים.
 • הכנת משכורות כולל תחשיבי עלויות מעביד- עובד.
 • ניתוחי כרטסת עובדים ומוסדות.
 • הכנת דוחות מע"מ חודשיים.
 • הכנת מאזני בוחן חודשיים / רבעוניים / שנתיים.
 • סגירת מאזן בוחן על בסיס חודשי,  רבעוני ושנתי.
 • טיפול שוטף מול רשות המיסים, מע"מ והמוסד לביטוח לאומי.
 

מחלקת ביקורת פנים ו – SOX

מחלקת ביקורת הפנים עוסקת בביקורת פנים, ייעוץ בניהול סיכונים וסקרי סיכונים, ליווי ביישום וביקורת רגולציות כגון: SOX 404 ,SOX 302  וועדת גושן.
למחלקה לקוחות מענפי המשק השונים - תעשייה, מסחר, שירותים, מלכ”רים, קרנות וקופות גמל, מחקר ופיתוח ועוד.
מרבית הארגונים המבוקרים הנם חברות מהמובילות במשק בעלות מבנה ארגוני או תפעולי מורכב.
שירותי מחלקת ביקורת הפנים של הפירמה כוללים:
 • עריכת ביקורות פנים לפי תוכנית ביקורת פנימית שנתית בהתאם לחוק בקורת פנים חוק החברות ודרישות הרשות לניירות ערך.
 • מיפוי תהליכים עסקיים ואיתור נקודות תורפה וסיכונים פוטנציאלים בתהליכי העבודה.
 • עריכת סקר סיכונים לאיתור חשיפות.
 • ביצוע בקרת איכות ובקורת ישום על בקרות קיימות בארגון.
 • סיוע בבניית מערך בקרה פנימית.
 • בניית נהלי עבודה לארגון.
 • ביקורת רגולציות כגון: SOX 404, SOX 302  וועדת גושן.
 • ליווי וייעוץ שוטפים.
 • ביקורת חקירתית ומניעת הונאות.
 

שירותי חשבות וניהול ספרים

המחלקה מספקת שירותי חשבות, ניהול חשבונות וניהול כספים המיועד בעיקר לחברות בינלאומיות המחזיקות חברות בישראל והזקוקות לניהול כספי ודיווח תקופתי אמין.
 
לאור דרישת הרשות לניירות ערך בישראל וה-PCAOB בארה"ב להפרדת שרותי הביקורת ושרותי עריכת הדוחות הכספיים, המחלקה מספקת גם שרותי עריכת דוחות כספיים לחברות שחלים עליהן כללי הרשות לניירות ערך או ה-PCAOB (כלומר US GAAP או IFRS בהתאמה) ואינן נמנות על לקוחות המשרד בתחום הביקורת.
השירותים כוללים:
 • בניית תחזית כספית.
 • ניהול תזרימי המזומנים.
 • קשר עם חברות קשורות בחו"ל.
 • ניתוח מודל הכנסות ומבנה הוצאות.
 • ניהול פעילות מול בנקים.
 • דוחות ניהוליים להנהלת החברה.
 • ביצוע תשלומים לספקים.
 • ייעוץ וליווי שוטף להנהלה.
 • בניית תקציב ובקרתו (תקציב מול ביצוע).
 • יישום כלי שליטה ובקרה פיננסיים.
 • הקמת מרכזי רווח ובקרתם.
 • ניתוח הדוחות הכספיים.
 • בניית תמחיר ובקרתו.
 • ניתוחים כלכליים.
 • גיבוש מהלכי התייעלות וחיסכון.
 • דוחות כספיים רבעוניים ושנתיים (IFRS, US GAAP, תקנות ניירות ערך והנחיות ה- PCAOB).
 
 

שירותי נאמנות

הפירמה מתמחה בפתיחה וניהול חשבונות בנק בנאמנות על פי ההתוויות בהסכם הנאמנות שנחתם. 
השירותים המוצעים באמצעות חשבון הנאמנות כוללים:
טיפול בתשלומי מיסים. 
טיפול בתשלומי שכר וסוציאליות.
נאמנות על חברות ועסקים בהתאם להתוויות שיידרשו על פי הסכם הנאמנות.
סיוע  חשבונאי ופיננסי לעורכי דין העוסקים בנאמנות.
טיפול בנאמנות בכספי קבוצת רכישה. 
 
 

חשבות שכר איכותית ואמינה לקבלת הצעת מחיר